[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]

/b/ - Трызненне

Імя
Электронная пошта
Тэма
Допіс
Файл
Убудаваць
Пароль (Для выдалення файлаў)

File: 1595877836866.jpg (57,03 KB, 503x335, 576854231.jpg)

 No.659

Siabry. Ja płanuju pačać pierakład biełaruskich knih na biełaruskuju łacinku.

Zrabicie prapanovu pieršaj knihi biełaruskaha aŭtara, z kłasičnych tvoraŭ.
Mahčyma na hetaj niešmatlikaj došcy znojdziecca niechta ŭ kaho jość niejkija pieravahi?
Jakuju pieršuju knihu pierakłaści na biełaruskuju łacinku?

 No.661

Doška viadoma dobraja, navat vielmi i mnie doška vielmi padabajecca, ale spadziajusia ŭ kahości buduć prapanovy, tamu što pakul-što jana jašče raźvivajecca i tut jašče nia vielmi šmat ludziej

 No.662

Ludziej moža i nie paboleje, Lavončyk, a knihu ja b tabie paraiŭ jakuju karaciešuju ŭziać dla pierakładu, bo čym bolš hrandyjozny prajekt pačnieš, tym bolš imavierna, što zakinieš.
Naprykład kazki jakija na paličcy, a potym prapanavać ich jim,kab apublikavali. Majstra i Marharytu ŭžo apublikavali

 No.664

>>662
Dobra, cikavyja dumki, ale ž jakuju knihu paraiš dziela pierakładu?
Prapanuj niejki tvor, jaki naprykład tabie byŭ by cikavy

 No.665

File: 1595886748457.png (29,35 KB, 638x274, ClipboardImage.png)

>>659
Prabačcie, a navošta niešta pierakladać, kali ŭ toha ž huhl-translejta ŭžo jo ŭbudavany translitaratar? Prosta tudy zahaniaješ dy drukuj sabie što chočaš.

 No.667

>>664
Mnie? "1984" Orwell'a ŭ tym cudoŭnym pierakładzie, što lažyć na paličcy.

>>665
U Google prajobvajucca ś, ń, ł - tam miatroŭskaja łacinka.

 No.670

>>665
U pieršuju čarhu tam pakazvaje pierakład nie ŭ kłasičnym varyjancie łacinki i nie ŭ taraškievicy, jana vielmi sproščana dy ŭnifikavana. Heta ździek nad movaj dy heta daŭno viadoma.
Tobok tam adrazu dźvie prablemy, heta narkamaŭka i varyjant łacinki nie asnoŭny, tobok nia toj jaki ŭ asnoŭnym vykarystoŭvaŭsia

U druhuju čarhu nichto ž tak nie budzie pierakładać knihi kavałačkami i čytać pa staroncy pierakładu. Tam navat pry zvyčajnym pierakładzie pakazvajecca šmat pamyłak, z jakimi vielmi ciažka čytać.

Narmalny pierakład pavinien być i adrazu knihaj, i tym bolš viadoma ŭ narmalnym varyjancie taraškievicy i na kłasičnym varyjancie łacinki

 No.671

>>670
varyjancie łacincy

 No.672

>>667
1984? Zrazumieła, jaje mažliva, ale vierahodna paźniej.
Jaki tvor tabie byŭ b cikavy z kłasiki biełaruskich aŭtaraŭ?

 No.673

Pamyłki viadoma jość usiudy i zaŭsiody, ale huhł časta nie pierakładaje niekatoryja vypadkovyja słovy ci nia ŭličvaje niejkija litary ŭ słovach.
Tamu hety pierakład ŭsio-roŭna patrabuje redahavańnia i pracy da bolš čytanaha varyjantu

 No.674

Google heta dobra, ale heta nia knihi

 No.681

File: 1595919936181.png (18,09 KB, 656x231, 2020-07-28-100322_3440x144….png)

>>671
лацінКІ.

Па тэме стужкі: дык у зэдліка ж ёсць транслітаратар пад традыцыйную лацінку з эль-крэскаваным, хіба не?
https://www.zedlik.com/pragramy/kir2lac-online/
https://www.zedlik.com/pragramy/kir2lac/

Для афіцыйнай лацінкі ёсць белсатаўскі (нават дзіўна) і гуглаўскі транслітаратары.
http://dobrapis.belsat.eu/convert.html

>>667
>U Google prajobvajucca ś, ń
Не, калі зыходны тэкст з мяккімі знакамі.

 No.682

>>670
>z jakimi
зЬ якімі, раз ужо пішаш з мяккімі знакамі.

 No.684

>>681
> калі зыходны тэкст з мяккімі знакамі
Чытай, калі тэкст ''на тарашкевіцы'', а такіх значна менш. Той жа белсатаўскі канвертар выдаў tryzniennie з назвы нашага /b/

 No.686

>>684
А ты хацеў, каб з афіцыйнага правапісу табе адразу ў тарашкевіцу сканвертавала? Не, пра такія канвертары нават з кірыліцы на кірыліцу я не чуў.

 No.688

>>686
Ну во таму самы надзейны варыянт - пераклад чалавекам. Магчыма, наша Сілікон Валей пазней нейрасетку-лацінізатар распрацуе

 No.697

Ładna knihi. A ci možna pierakłaści na łacinku Telegram? Kali chto z vas znajomy z pracesam pierakładu, skažycie, ci mahčyma damahčysia ad raspracoŭščykaŭ łacinkavaj łakali?

 No.699


 No.700

>>699
A, nu tolki papiaredžvaju, što tam za hałoŭnaha samaŭlubiony vyłupień, jaki na „miatroŭcy“ usio łupić, tak što pra akuty miakkasnaj asimilacyji možna zabyć.

 No.701

>>700
I kamu jon hetaje haŭno lepić blać

 No.702

>>701
Ну мне, напрыклад, больш па душы "мятроўка".

 No.703

>>659
Siabry, dajcie nazvu biełaruskaha klasyčnaha tvoru, jaki b vy chacieli pabačyć pieršym na łacinkie

 No.704

>>702
Heta nie arfagrafija, a tranślit. Dixi

>>703
>-kie
Nu katory ŭžo raz!

 No.705

>>704
Heta žyćcio. Tak zdarajecca, LMAO

 No.706

Tak jakuju knihu z biełaruskaj klasiki? Chto chacieŭ što-niebudź pračytać z našych aŭtaraŭ, što jašče nie čytaŭ?

 No.707

>>706
Ja vo «Žoŭty piasočak» nie čytaŭ i z zadavalnieńniem vaźmusia. Zaadno kinu vokam, dzie akuty prapuściš

 No.708

>>707
Dobra siabr, zrobim u bližejšyja dni. A halinka z abmierkavańniami moža iści dalej. Kali jašče buduć nazvy knih, to možacie taksama prapanoŭvać. Taksama možna j potym paśla pierakładu

 No.709

>>708
>halinka
A jaki dobry nazoŭ dla stužki/nitki/treda!

 No.712

>>709
stužka/nitka moža lepš. halinka taksama vidać mahčyma

 No.714

>>708
A jak ty źbiraješsia rabić? U
epub, fb2, pdf, docx
?

 No.715

>>708
I padpišysia na taho lavonava bota ŭ cialezie, što >>>/bc/165
A to jak niejki het samaje, pa dziesiać hadoŭ adkazvaješ

 No.723

File: 1596099927709.jpeg (53,07 KB, 342x537, Yanka_Kupala__Vershy.jpeg)

>>706
>Tak jakuju knihu z biełaruskaj klasiki?

 No.796

File: 1596482846102.jpg (176,1 KB, 1080x687, IMG_20200803_222320_385.jpg)

>>704
А ў традыцыйнай лацінкі нейкая свая арфаграфія, адрозная ад афіцыйнага/клясычнага правапісаў?

У плане правапісаў абедзьве лацінкі з'яўляюцца транслітамі.

 No.797

>>796
Łacinka ŭžo tolki tamu nie źjaŭlajecca tranślitaracyjaj taraškievicy, što jana starejšaja. Plus u joj niama pilazopiji, logarytmaj, pilolagaŭ i jinšaj čysta taraškievickaj palatalizacyji ŭ zapazyčańniach. U joj prosta adlustroŭvajecca miakkaść.
Kłasičnaja łacinka, takim čynam, moža śmieła ličycca niezaležnym pravapisam, jaki stajić pa-nad prablemami taraškievicy i narkamaŭki.

 No.798

>>797
logarytmaŭ
*chutkafiks

 No.799

File: 1596489467692-0.jpg (185,51 KB, 1092x1839, Muzyckaja_prauda.jpg)

File: 1596489467692-1.jpg (605,18 KB, 1203x1735, Nasza-Niwa.jpg)

File: 1596489467692-2.jpg (130,37 KB, 538x798, 38177-1.jpg)

File: 1596489467692-3.jpg (120,19 KB, 899x523, 90242269_2810222862533160_….jpg)

>>797
>što jana starejšaja
Ты хацеў напісаць szto і starejszaja.

>Plus u joj niama

…што лішні раз даказвае, што ты транслітаруеш нейкую сваю дзеясловіцу.
Затое ў ёй пры падыходзе "лацінка старэйшая за тарашкевіцу" ёсць hazeta, palicia, abidy, właść, marc, redakcia ci redakcja, familja і інш. А агульнага стандарта да Тарашкевіча не было што "рускімі", што "польскімі літэрамі", усе пісалі, як завяшчаў таварыш Дземянцей хто как хаціт, тот так і гаварыт.

 No.801

>>796
>А ў традыцыйнай лацінкі нейкая свая арфаграфія, адрозная ад афіцыйнага/клясычнага правапісаў?
Цікавае пытанне. Адказ дваякі. Відавочна, па-першае, што правільна пісаць лацінкай трэба іншым чынам ад афіцыйнага/клясычнага правапісаў сама менш тым, што litary inšyja. Але ж і, па-другое, у сістэмы запісу мовы не можа быць асобнай арфаграфіі.
>У плане правапісаў абедзьве лацінкі з'яўляюцца транслітамі.
Адрозненне трансліту ад сістэмы запісу – канчатковы рэцыпіент. Трансліт – гэта выкарыстанне, падчас напісання слоў, сістэмы запісу і правілаў іншай мовы, каб ім было лягчэй чытаць фразы транслітаруемай мовы. Ploshcha Nezalezhnastsi – цалкам няправільны запіс з пункту гледжання беларускай мовы, але амерыканец мо’ зможа па гэтым тэксце атрымаць прыблізнае ўяўленне, як гучыць арыгінал.
Сістэма запісу жа – зроблена носьбітамі, для носьбітаў. Запіс «Płošča Niezaležnaści» будзе зразумелы тым беларусам, якія валодаюць гэтай сістэмай запісу, а во ў амерыканца могуць пачацца праблемы з гачыкамі.

У гэтым сэнсе, так як «мятровіца» прызначалася замежным грамадзянам і складалася ў адпаведнасці з Інструкцыяй аб транслітарацыі – яна трансліт, прычым даволі сумнеўны трансліт, мушу зазначыць, хаця мне і цешаць вока гачыкі з акутамі.
«Класічная» лацінка – сістэма запісу беларускай мовы, бо зроблена беларусамі для беларусаў.

 No.808

>>797
>Plus u joj niama pilazopiji, logarytmaj, pilolagaŭ i jinšaj čysta taraškievickaj palatalizacyji ŭ zapazyčańniach
Лёлшто.
Тарашкевіца менавіта і з'яўляецца кірылічнай транслітарацыяй лацінкі з яе перадачай запазычанняў (напрыклад, senat, katedra, kalona, што перадаецца ў кірыліцу як сэнат, катэдра, калёна).
>>799
>А агульнага стандарта да Тарашкевіча не было што "рускімі", што "польскімі літэрамі"
Яго і пасля Тарашкевіча не было, нейкую унармаваную тарашкевіцу прыдумаў Вячорка ў 2005.

 No.809

>>808
Ty, jak i lavon vyšej, kažaš ab niejkaj staražytnaj łacincy, na jakoj pisali sto hadoŭ tamu. De facto standartam u dvaccać pieršym stahoddzi źjaŭlajecca łacinka z Ł/L, V i paznačeńniem miakkaści abo, jak jaje nazvaŭ druhi lavon, "niejkaja maja dziejasłovica".

 No.811

>>809
Гэта адна і тая ж лацінка. Змены форм літар неістотныя.

 No.877

>>659
Nu što, Lavon, jak pierakład? Nie zakinuŭ praz apošnija padzieji?

 No.919

>>877
Pryvitańnie. Tak, ja jašče miesiac tamu zrabiŭ ale z-za padziej tut usim było nie da taho ž. Na samoj spravie vielmi šmat roznych rečaŭ jość z hetym i tam usie nie zusim tak prosta. Rabić na taraškievicy nie atrymajecca ŭsie bo heta vielmi doŭhi čas i tam vielmi šmat niuansaŭ pierakładu. Faktyčna vychodzić dvajny pierakład spačatku sa zvyčajnaj na taraškievicu, a potym z jaje jašče na łacinku. Davodzicca karektavać tysiačy radkoŭ sa słovami pry pierakładzie na taraškievicu. Heta nadzvyčaj šmat času i doŭha.

Tamu ja dumaju što varta rabić u aryhinale, heta pavinna być praściej, pa mienšaj miery pierakład knihi nie zajmaje niekalki dzion, tym bolš heta i aryhinał. Kali jano ŭžo ŭ taraškievicy to robicca na łacincy. Kali jano ŭ aryhinale na zvyčajnaj biełaruskaj to lepš i ŭ aryhinale zrabić taksama u kłasičnym ałfavicie na łacincy

 No.920

>>919
Dyk ty, atrymlivajecca, pierkładać łacinizataram chacieŭ?

 No.921

>>920
Viadoma tak. Tym bolš dosyć narmalnyja łatinizatory jość, heta viadoma nia z huhła łatinizator. Nijakich inšych varyjantaŭ niama, pierakładać ŭručnuju budzie daŭžej čym znoŭku apoviad napisać. Ale tam usio-roŭna jość karektoŭka i dapracoŭka, tamu heta nia tak prosta. A ŭ taraškievicu heta zajmaje zusim vielmi šmat času

 No.922

Vykładu knihi praz niekatory čas

 No.923

File: 1599292966866.jpg (827,88 KB, 500x784, vokladka.jpg)

Pieršym ja pierakłaŭ tvor «Paleskaja rabinzony». Jaho pierakłaŭ z narkamaŭki na taraškievicu, a potym na łacinku kab pahladzieć kolki heta zajmaje času i praces. Chacieŭ jaho pračytać jašče raniej, tamu zrabiŭ hety tvor.
Zrabiŭ u epub i pdf. Možacie ŭziać luby farmat i čytać z jaho. Mnie spadabałasia

Tut epub
https://www.dropbox.com/s/onhjc1lpai2bm7r/paleskija_rabinzony.epub?dl=0

Tut pdf
https://www.dropbox.com/s/7go6r68s55y959c/paleskija_rabinzony.pdf?dl=0

 No.924

File: 1599293604667.jpg (141,92 KB, 340x449, vokladka.jpg)


 No.925

Biez łatinizatora knihu možna było b pierakładać mabyć jaki tydzień dy taksama jašče vielmi šmat času jaje karektavać. Nichto hetym zajmacca naturalna nia budzie, tym bolš jość pracoŭnyja łatinizatory. Ale navat paśla ich treba karektavać i dapracoŭvać

 No.926

>>877
Zamaŭlajcie jašče niejkija knihi, a ja pahladžu jakija možna vybrać. Na karektoŭku i farmatavańnie paśla pierakładu sychodzić taksama dastatkova času

 No.927

Naohuł u mianie była dumka zrabić niejkuju nievialičkuju paličku ź niejkim kolkaściu knih i pieraklaści ich. Ciapier ža knih na łacincy praktyčna niama, litaralna paru brašur, knih i starych niejkich gazetnych vydańniaŭ.
Što miarkujecie?

 No.928

>>926
Я мо’ тут як з санямі на стол буду са сваёй прапановай, але «Уладар Пярсьцёнкаў» перакладзены на тарашкевіцу. На палічцы ляжыць PDF, а яшчэ недзе бачыў EPUB.

 No.929

>>928
Dobraja prapanova. Znajšoŭ i sapraŭdy jon na taraškievicy taksama. Ja pierakładu pieršuju častku ŭ bližejšyja dni dy vykładu

 No.930

File: 1599411485105.png (7,54 KB, 300x166, ClipboardImage.png)

>>923
>>924
Nu małajcom, zaraz pačytajem. Navat vokładki aformiŭ.

>>927
Možna prapanavać na tuju ž Paličku ŭkinuć, bo jany achvotna publikujuć łacinkavyja teksty.

 No.1767

Uvierch

 No.1768

>>659
>>1767
Стужку не чытаў, але што перакладаць, калі гэта можна зрабіць аўтаматычна? Аднак скампіляваць і прыгожа аформіць мае сэнс, так.

 No.1770

File: 1617906540914.jpg (11,43 KB, 243x370, łastoŭski.jpg)

>>1768
> можна зрабіць аўтаматычна
Трэба даволі складаны скрыпцік пісаць тады, каб распазнаваў, дзе трэба ў акадэмічнай арфаграфіі дадаваць асіміляцыю, бо лацінка ўсё ж не з’яўляецца літаральным транслітам з кірыліцы (прынамсі яе класічная разнавіднасць). Ну ці перакладаць з тарашкевіцы.

Я, дарэчы, узняў стужку, каб прасцей было з тэлефона зайсці і сцягнуць Лявонавы работы. Jašče raz dziakuj, Lavon-pierakładčyk

 No.1798

File: 1618390279971.png (149,93 KB, 1484x292, Знімок екрана 2021-04-14 о….png)

>>659
Бог міласэрны! Беларускія дошкі - лепшы прытулак для лацінкаёбаў. Прагнаць гэтую сволач!

 No.1801

File: 1618392836530.jpg (354,63 KB, 800x1346, lac3.jpg)

>>1798
Drenny čas ty vybraŭ, kab zabłudzić, panočak.[Назад][На пачатак старонкі] [Catalog] [Post a Reply]
Выдаліць допіс [ ]
[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]