[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]

/b/ - Трызненне

Імя
Электронная пошта
Тэма
Допіс
Файл
Убудаваць
Пароль (Для выдалення файлаў)

File: 1592809001753.jpg (113,64 KB, 900x1200, EXkena4XQAAntID.jpg)

 No.83

Перакладаю vichan, у працэсе ўзнікла пытанне, як перакласці thread. 3 варыянты:
1. Нітка (так перакладаюць украінцы)
2. Трэд (як на харкачы па-руску)
3. Стужка

Абмяркоўваем, каму які варыянт больш даспадобы.

 No.86

3

 No.87

Я за стружку

 No.92

>>83
Стужка - гэта ribbon, калі і перакладаць, дык толькі першым варыянтам.

 No.93

>>92
Ну паглядзі хаця б на /by харкача, ці вось: >>65
Пакуль большасць за "стужку".

 No.94

>>93
Большасць не гаворыць беларускай мовай, лол.

Спыталі меркаванне, вось маё меркаванне. Выкарыстанне "стужкі" ў якасці перакладу "thread" я лічу штучным, да таго ж у сацыяльных сетках прысутнічаюць стужкі.

 No.95

>>94
Ок, дзякуй за меркаванне.

 No.100

Ніць.

 No.118

Пакуль 2 за стужку і 2 за нітку/ніць.
Да вечара пачакаю, мо хто яшчэ выкажацца.

 No.136

Стужка.

 No.138

Хай будзе нітка

 No.145

Нітка

 No.146

Толькі "трэд".
/thread

 No.147

>>146
Трэды? На маёй бордзе?

 No.149

Стужка гучыць лепей.

 No.157

>>146
Нашто цягнуць чужыя словы ў мову? Тым больш такія, якія гучаць так па-чужому. Якое ёсць слова беларускае, падобнае на «трэд»? Няма такіх.

 No.162

>>157
Але ж мы беларусы, заўжды сабмiсiўныя.

 No.173

>>162
Кажы за сябе. Мне твая шутка не падабаецца.

 No.174

>>173
Ну добра, на самой справе слова "трэд" проста карацейшае за iншыя варыянты.
I не казаў бы што гучыць неяк надзвычай па-iншароднаму.

 No.185

Добра, дзякуй за ўсе меркаванні.
Наступнае пытанне: назву дошкі пакінуць з мяккімі знакамі, настальгічна, або прывесці да аднаго правапісу з усім астатнім?

 No.186

>>185
Маю на ўвазе: "Трызьненьне" ці "Трызненне"?

 No.187

>>186
Лепей «Трызненне».

 No.189

>>186
Так, прыбірай мяккія знакі

 No.194

>>174
>I не казаў бы што гучыць неяк надзвычай па-iншароднаму.
Вось табе тэст: прыдумай беларускае слова, якое б адрознівалася на адну зычную літару. Спрэд? Брэд? Врэд? Няма такога слова.

Таксама “ніць” мае тры гукі, а “трэд” чатыры, хоць літар столькі ж.

 No.195

>>194
>прыдумай беларускае слова
трэ'

 No.196

>>186
Трызненне гэта літаральны пераклад двачаўскага тэрміна “/b/род”. Выкарыстоўваць гэту назву нелагічна, бо ў слове “трызненне” няма ніводнай літары /b/.

 No.197

/thread

 No.198

>>196
Твае прапановы?
Як што, у слове random таксама ніводнай літары b

 No.199

>>195
>/b/род
Вядома, “бмід”.

>>195
Заданне ўскладняецца: не проста слова, а назоўнік.

 No.200

>>199
>бмід
Ха, дык гэта аўтазамена? Модэр, прызнайся, ты сам прыдумаў ці недзе пачуў гэту ідэю?

 No.201

>>196
Мо тады "Балбатня"?

 No.202

>>199
Трэк

 No.203

>>200
Прізнаюсь, анончік

 No.204

>>203
Нешта ў мяне не спрацавала, лел

 No.205

>>200
https://belchan.eu/bc/res/6.html
(а зверху яшчэ некалькі дошак ёсць)

 No.206

>>202
>Трэк
Смех в зале.

>>198
/b/, па-мойму, проста незанятаю літараю была, таму moot у свой час яе аддаў пад Random. Прапанаваць нічога з ходу не магу, трэба падумаць.

 No.208

File: 1593285129497.png (430,93 KB, 2048x917, Screenshot_20200627-221035.png)

>>205
Курва, прайграў.

 No.210

>>208
Таксама дрыснуў

 No.212

>>211
Бялчую

 No.213

>>201
Някепская ідэя, але на тым самым Белчане раздзел зваўся «Трызненьнем» шмат год, і анікога не ябло. Так што хай будзе «Трызненне», даніна традыцыям, знак пераемнасці і глыбіннай укаранёнасці Белчана ў гісторыі імажборд. Жыве!

 No.214

>>213
>>212
Так бялчануў, што раней за цябе атрымалася. Рыхтык дэпутат у палатцы

 No.215

>>213
Я заходзіў і моршчыўся ад гэтага. Праўда, нікуды ў Спортлато не пісаў, бо актыўным карыстальнікам не быў.

 No.229

Патрэбны яшчэ раздзел /int/, каб выпадковыя чужаземцы ведалі, куды пісаць.
(І, дарэчы, у /int/ можна не прымяняць гэты хітрык з заменай расійскіх літар.)

 No.231

>>229
Вось тут - https://belchan.eu/bc/res/6.html - ужо казалі. А такая дошка абавязкова мусіць быць. Дзе ж яшчэ сядзець лукаботам накшталт анальнай бралкі з /by?

 No.232

>>215
Былі спробы назваць гэты разйыл /б/алота або /б/агна. Мне гэта больш падобаецца за трызненне.

 No.233

>>232
>разйыл
Што, дзекнуць забыўся?

 No.234

>>231
можна так >>>/bc/6

 No.235

>>234
Дзякуй, не ведаў

 No.236

Хто мае паўнапамерны лагатып (з фавіконкі)? У мяне недзе быў, але я праёб. Скіньце, калі ласка, для мемнай творчасці і ўсяго такога.

 No.237

>>232
/Б/агна добра гучыць.

 No.239

>>237
Згодзен.

 No.240

File: 1593332982134.png (16,21 KB, 200x200, 130217045243_200x200.png)


 No.249

>>83
У беларускай мове маецца слова ДРОТ. Літаральна, тое самае што і thread, нічога і выдумляць ня трэба.

 No.250

>>249
Дрот металічны, а threads пераважна робяць з воўны, бавоўны, ільну ці пластыку. Дрот у англійскай – гэта wire ці cable.

 No.251

>>250
Якая рожніца з чаго дрот зроблены? Табе так цяжка зразумець гэту аналогію?
швецкая, дацкая, нарвеская
tråd
1. thread
2. wire
3. string
галандская
draad
1. thread
2. wire
3. (engineering) screw thread
4. (Internet, informal) discussion thread, topic

 No.252

>>250
>>251
болей за тое
wire
>a piece of thin metal thread
дрот
>Металічны выраб у выглядзе гібкай ніці або тонкага прута.
то-бок дрот і нітка амаль сінонімы

 No.254

>>251
>>252
>Якая рожніца з чаго дрот зроблены?
Таму што дрот не
>Літаральна, тое самае што і thread

>1. пераважна множны лік (ніці, -цей). Тонка ссуканая пража, якая ўжываецца для шыцця, вязання і інш.


>Табе так цяжка зразумець гэту аналогію?

Я знаходжу гэта цяжкім для разумення чаму людзі думаюць пераклад з’яўляецца слова-у-слова капіяваннем як у базавай мове.

Пераклад у першую чаргу мусіць тлумачыць закладзены арыгінальны сэнс рэцыпіенту так, каб гэта выглядала натуральна ў мове, на якую вядзецца пераклад.
Называць ніткай паслядоўнасць допісаў на імажбордзе дапушчальна, на маю думку, як жарт-кпін з машынных перакладаў. «Трэд» – недарэчная транслітарацыя. «Стужка» – мае такое значэнне
>Тое, што ўецца, цягнецца вузкай доўгай паласой.
і ўжо шырока ўжываецца ў беларускіх лакалізацыях у якасці азначэння паслядоўнасці допісаў на якім-небудзь сайце. Dixi.

 No.259

>>254
Саша, ты?

 No.260

>>254
>1. пераважна множны лік (ніці, -цей). Тонка ссуканая пража, якая ўжываецца для шыцця, вязання і інш.


3. пераноснае значэнне // Рад, чарада чаго-н. І раптам спыніўся дзед Сёмка, Разваг абарвалася ніць. Колас.

Доўгая ніць допісаў = a long thread of posts.

 No.261

Курва, як толькі беларускамоўныя збяруцца, то пачынаецца грамарнацысцкі срач.

 No.262

File: 1593372895987.jpg (53,63 KB, 601x358, racewar.jpg)


 No.263

>>259
З Барысава?

 No.264

>>263
У Барысаве Сяржук

 No.265

>>264
Двух Сашаў адзін Барысаў не вытрымаў бы.

 No.266

>>265
А ці вытрымае Саша двух Барысаў?

 No.270

>>260
Добра, ты мяне пераканаў, я за нітку.

 No.279

>>270
А чаму не за ніць?

 No.283

>>254
>Таму што дрот не
>Літаральна, тое самае што і thread
Такія словы як
дратва
>Тоўстая моцна прасмоленая або навошчаная нітка для шыцця абутку і іншых скураных вырабаў.
дратаванка
>Дратаваная пуга.
дратаваны
>Звіты з палосак сырамятнай скуры або тонкіх тугіх вяровачак (пра пугу, вяроўку).
ускосна сведчаць, што дрот не толькі металічны, але увогуле тонкі і працяглы, гнуткі выраб з якога-кольвечы матэрыялу. Што у сваю чаргу, разам з адным паходжаннем слоў дрот і thread, робіць гэтыя словы амаль ідэнтычнымі у прамым сэнсе. Застаецца толькі зрабіць вобразны пераход, крок які патрабуе абстрактнага мыслення, і мы маем гатовае слова, якое нават не з'яўляецца перакладам а проста тут было заўсёды.
>Я знаходжу гэта цяжкім для разумення чаму людзі думаюць пераклад з’яўляецца слова-у-слова капіяваннем як у базавай мове.
Глядзі вышэй. Перакладам слова-ў-слова займаешся ты, прапануючы пераклад thread-ніць, які ты знойдзеш у любым слоўніку. Я нічога не капіяваў, проста творча выкараставаў слова дрот, якое існуе у беларускай мове меншае ад XVI стагоддзя.

 No.300

Патрэбен кансэнсус, рабіце апытанне

 No.302

>>283
>дрот і thread, робіць гэтыя словы амаль ідэнтычнымі у прамым сэнсе
>Перакладам слова-ў-слова займаешся ты
Ты не толькі не чытаеш, што я пішу (у >>254 выразна напісана, што я за стужку), але яшчэ і скарадзіна нудны, і крывадушны падступнік. Уяві абстрактна, як я пасікаў на твой напружаны твар, ўспацелы ад адстойвання сваёй вельмі важнай пазіцыі па крытычным для чалавецтва пытанні, выдрыстак казы сівой. Пяззец як не люблю такіх фанабэрыстых абсёркаў як ты. Спадзяюся, табе стала горш ад таго, што ты гэта прачытаў.

 No.304

>>302
Саша, супакойся.

 No.308

Ды абмяняйцеся ўжо кантактамі і набіце адзін аднаму пысы ў рэале, га?
Курвабляць, калі ўжо беларусы навучацца хаця б сярод сваіх нармальна дыскутаваць?

 No.311

>>308
Хай лаюцца, гэта ж весела

 No.312

>>308
Сраку заляпі.[Назад][На пачатак старонкі] [Catalog] [Post a Reply]
Выдаліць допіс [ ]
[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]