[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]

/g/ - Дзяўчыны

Імя
Электронная пошта
Тэма
Допіс
Файл
Убудаваць
Пароль (Для выдалення файлаў)

File: 1603480580429.jpg (148,8 KB, 866x943, e64a6f9e0c4b86919206dbf74e….jpg)

 No.34

Caroline von holten myy ex hamburg

 No.39

File: 1612808685496.jpg (95,23 KB, 661x1051, 622_1000.jpg)


 No.40

File: 1612808813909.jpg (79,93 KB, 728x830, 760_1000.jpg)


 No.41

Хто яна?

 No.42

>>41
Калі гэта яна ж на ОП-піку, тады Караліна ван Гольтэн, опава мінулая

 No.48

File: 1615450950810.png (294,43 KB, 545x522, think-pepe.png)

>>42
"Ван" – гэта як бы яна была з Галяндыі. А яна ж з Гамбургу, Нямеччына, таму "фон".

 No.49

>>48
Мабэць. Глаўна, што яна страшная як свет без Беларусі.[Назад][На пачатак старонкі] [Catalog] [Post a Reply]
Выдаліць допіс [ ]
[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]