[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]

/b/ - Трызненне

Імя
Электронная пошта
Тэма
Допіс
Файл
Убудаваць
Пароль (Для выдалення файлаў)

File: 1634477932333.jpg (149,25 KB, 1080x894, FB_IMG_1634467363217.jpg)

 No.3048

Хай кожны, хто гэта прачытаў, адкажа на пост. Просьба не лявоніць. Вынікі папяныднага перапісу ў п2.

 No.3049

>>3048
Першы

 No.3051

File: 1634478023728.jpg (165,87 KB, 1080x705, 20211017_163925.jpg)

Вось.

П.с.
>>3048
Адказаў.

 No.3052

>>3049
>>3050
Не лявонь, прашу.

 No.3053

>>3051
Мабыць пасля абнаўлення борды частка яшчэ не звярнулался. Раней тут бывалi розныя людзi

 No.3054

>>3052
Добра

 No.3056

File: 1634480110639.jpg (173,5 KB, 747x1147, IMG_20211014_004922_707.jpg)

>>3048
Аўтар мінулага перапісу ў стужцы (614-лявон са скрына >>3051). Каб не лявоніць, адразу скажу, што па маіх ацэнках на белчане ў розны час пісалі мінімум восем лявонаў.
Ну і для зручнасці мог бы і strawpoll-апытанне ў шапцы закінуць, але цяпер ужо хай будзе так.

 No.3058

File: 1634488122234.jpg (84,13 KB, 468x487, 16290175657080.jpg)

>>3048
nu pierapis i pierapis, čaho buchcicie?

 No.3059

>>3048
Запішы яшчэ аднаго.

 No.3061

>>3048
А нацыянальнасць і родную мову дзе запісваць?

 No.3062

>>3061
А гэта лепш нікому не кажы

 No.3064

File: 1634490244776.jpg (343,35 KB, 911x960, 245t4564565K2Bkl.jpg)


 No.3121

File: 1634561470910.jpg (278,25 KB, 1173x1087, 15354717188030.jpg)

+

 No.3129

File: 1634589759427.png (249,34 KB, 500x575, calculations-transparent.png)

ВЫНІКІ ПЕРАПІСУ
На лявоне сем белчанаў

 No.3130

>>3129
Восем.

 No.3131

>>3130
Га? Дзевяць?

 No.3132


 No.3134

>>3132
Гм, і праўда дзевяць

 No.3142

Мяне дадайце!

 No.3143

File: 1634742860743.png (37,9 KB, 125x144, calculations-transparent-s….png)

дзесяць

 No.3144

File: 1634753577837.png (389,31 KB, 640x400, ClipboardImage.png)

>>3143
Га?!

 No.3145

>>3144
ДЗЕСЯЦЬ!

 No.3303

jedynaście

 No.3323

>>3048
так

 No.3325

дванаццаць…[Назад][На пачатак старонкі] [Catalog] [Post a Reply]
Выдаліць допіс [ ]
[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]