[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]

/b/ - Трызненне

Імя
Электронная пошта
Тэма
Допіс
Файл
Убудаваць
Пароль (Для выдалення файлаў)

File: 1674035221808.png (33,28 KB, 184x184, ClipboardImage.png)

 No.3786

Подорнушко возвразайлусь домой.
Я вас простол.

 No.3788

File: 1674037235234.jpg (49,95 KB, 612x612, istockphoto-157507834-612x….jpg)

ГА?! НЕДАЧУВАЮ! КАЖЫ НАРМАЛЬНА!

 No.3789

>>3786
Га?

 No.3790

>>3789
оно коверковает моы слова
вы откуда чыбята? с сербыы?

 No.3791

2сн.нк не пагут.

 No.3792

>>3791
Што, прабач? Не "пашэт"? Ну і ліха на яго.

 No.3793

>>3792
Але ж сасач больш шырокi у плане тэмау для абмеркаваньня.

 No.3794

>>3793
Але. Аднак канцэнтрацыя моташных шызоў там завысокая — шызометр сакоча як дэтэктар у сталкеры, калі набліжаешся да анамаліі.

 No.3795

>>3794
Нiчога тут не зробiш. Такая адудыторыя.[Назад][На пачатак старонкі] [Catalog] [Post a Reply]
Выдаліць допіс [ ]
[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]