[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]

/pol/ - Палітыка

Імя
Электронная пошта
Тэма
Допіс
Пазначыць
Файл
Убудаваць
Пароль (Для выдалення файлаў)

File: 1599298048873-0.jpg (77,04 KB, 443x604, 8-CcLUSrBU0.jpg)

File: 1599298048873-1.jpg (115,92 KB, 990x1431, UpXI_J26rK4.jpg)

 No.270

Лявонка, раскажы мне пра цяперашні стан беларускага нацыяналізму. Ці ёсць якая актыўнасць (якую відаць/не відаць вокам), арганізацыі? Як беларускі нацыяналізм успрыняў тое, што дзеецца цяпер з гэтымі пратэстамі?

 No.271

File: 1599478786272-0.jpg (80,43 KB, 1280x853, 118957704_1021432780570735….jpg)

File: 1599478786272-1.jpg (68,55 KB, 1280x853, 118995642_1021432780418731….jpg)

>>270
Усё здорава, на вуліцы выходзяць сотні тысяч прыхільнікаў беларускай нацыянальнай ідэі. Яшчэ крыху пачакаць і ўсе вакол загавораць па-беларуску.

 No.272

File: 1599501721285.png (10,03 KB, 220x220, ClipboardImage.png)

>>271
Што ж, пачакаем.

 No.274

File: 1599589452107.png (1,56 MB, 1872x2560, 15686787819402.png)


 No.275

>>274
Підарас парваўся.

 No.276

У панядзелак, калі вусатая поскудзь з’ябецца лізаць сраку Пыню, трэба ўсім узмацняць градус пратэстаў. Сілавікоў пытаць “каго вы цяпер бароніце?”, тэма для плакатаў — “там і заставайся”.

 No.277


 No.279

> Як беларускі нацыяналізм успрыняў тое, што дзеецца цяпер з гэтымі пратэстамі?
Думаў пра гэта ў кантэксце таго, каб апраўдаць нашы пратэсты перад правымі фарчанаўцамі (тыя даволі скептычна ўспрымаюць ягоную еўра-арыентаванасць, у іхнім асяродку яшчэ прынята неіранічна добра ставіцца да пуцінскай Расіі). Што тут казаць? Ультраправага руху ў нас даўно няма, паперадушылі ўсе намёкі; самыя гучныя і актыўныя правацэнтрысты Статкевіч і Севярынец сядзяць. Лагічна, што застаецца ў полі толькі левая павестка, што, канешне, для кананічнага вакуумнага нацыяналіста – гаўно з гаўна. Але ж ёсць і плюсы: у пратэстах падкрэсліваецца важнасць і актуальнасць пытання нацыі і нацыятворчага працэсу, адказ якому знаходзіцца просты: “Жыве Беларусь!”. Тут у нас пункт аб’яднаных інтарэсаў з феміністкамі і ўсякімі “я-па-беларускі-не-очынь-харашо-разгаварываю”, і я не супраць дасягнуць з імі нашай агульнай мэты “зрынуць тырана”. Зрэшты, з двух ліхаў заўсёды трэба выбіраць меншае. Абараніць інстытут сям’і і Белую Русь заўсёды паспеем, пагатоў што гэты вусаты туебень гэтак жа сама душыў іхную ЛГБТКІАП-павестку. Тым, хто зара’ пачне пяззець пра тое, што геі хочуць любові і не трэба ім зашкаджаць – ісці глядзець пяндосаўскі срач вакол Cuties, які, нагадаю – вынік якраз працэсу раздачы свабод без адказнасці направа і налева і усякага “каханне не мае межаў”. Да тых, хто хоча ябсці дзяцей, прэтэнзій не маю, праходзьце станавіцеся тварам да сценкі.
Так што, адказваючы нарэшце на пытанне – як нацыяналіст, у перакладзе з лаціны “народнік”, адабраю і падтрымліваю любы народны рух. Хаця і не ўсе тэзісы з плакатаў падтрымліваю.

 No.441

File: 1625677815592.png (716,86 KB, 510x606, ClipboardImage.png)

Ёсць яшчэ відосы з дзевяностых з Адамовічам?

https://www.youtube.com/watch?v=xbw5Qpdz4_U

 No.568

Усе беларускiя нацыяналiсты зараз хто у Варшавх-Вiльнях хто на усходзе цi поуднi Украiны.

 No.574

Радыкальны нацыяналiзм у Беларусi[Назад][На пачатак старонкі] [Catalog] [Post a Reply]
Выдаліць допіс [ ]
[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]