[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]

/pol/ - Палітыка

Імя
Электронная пошта
Тэма
Допіс
Пазначыць
Файл
Убудаваць
Пароль (Для выдалення файлаў)

File: 1622322466719.jpg (40,3 KB, 430x604, ELtmdC0X0AAFas9.jpg)

 No.427

Согласны?

 No.428

>>427
Нават ляніва гугліць, хто гэта.

 No.429

P.S. Топікстартэр — елдасмок.

 No.430

File: 1622406768645.png (310,14 KB, 300x416, ClipboardImage.png)

>>427
> Согласны?
Не згодны

>>428
Гэта Дырлевангер, камандзір штрафбата СС, тых самых карнікаў, што палілі нашы вёскі.

> елдасмок

Падобна на тое.

 No.431

File: 1622522480297.jpg (25,73 KB, 480x339, 160623024033_original_3744….jpg)

>>427
Согласны!

 No.432

>>428
Правільна гаварыць не «ляніва гугліць», а «лянуюся гугліць». «Лень гугліць» гэта па-маскоўску.

 No.434

>>432
«Ленюсь гугліць» — гэта па-маскоўску, па-нашаму будзе «мне похуй, мая хата з краю».

Пруфы нясі, пурыст мамчын.

 No.435

>>432
https://www.skarnik.by/tsbm/36581
Усё жыццё казаў ды ад дзеда чуў «(мне) лянота».

 No.436

>>435
>ад дзеда чуў «(мне) лянота»
Які гнусны піздзёж. Не мог ты такога чуць ад дзеда.

 No.437

File: 1623126148358.png (275,68 KB, 612x608, image_2021-02-19_10-18-40.png)
[Назад][На пачатак старонкі] [Catalog] [Post a Reply]
Выдаліць допіс [ ]
[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]