[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]

/pol/ - Палітыка

Імя
Электронная пошта
Тэма
Допіс
Пазначыць
Файл
Убудаваць
Пароль (Для выдалення файлаў)

File: 1625654467522.png (459,43 KB, 1385x1193, suki.png)

 No.439

Ну не підарасы ж, лявоне?

 No.440

> 53-гадовага
Ніхрана ён стары. Я б па фотцы даў ~30



[Назад][На пачатак старонкі] [Catalog] [Post a Reply]
Выдаліць допіс [ ]
[ bc ] [ b / int ] [ pol / a / bo / dt / mu / t / vg / wp ] [ g ] [ апошнія паведамленні ]